KT-PLUS jako rozwiązanie dla nowoczesnego biznesu

<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >>

Nawigacja:  »brak tematów«

KT-PLUS jako rozwiązanie dla nowoczesnego biznesu

KT-PLUS to zintegrowany system informatyczny łączący cechy systemów klasy CRM, ERP i Business Intelligence (BI), wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwami średniej wielkości. System umożliwia zewidencjonowanie zdarzeń biznesowych i gospodarczych, śledzenie transakcji i procesów na każdym etapie realizacji. KT-PLUS generuje zestawienia i analizy ułatwiające podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych, zapewniając wsparcie dla Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. W projekcie systemu zastosowano rozwiązania zapewniające łatwość adaptacji do zmieniających się wymogów przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. KT-PLUS wspiera zarządzanie firmami wielooddziałowymi, gwarantuje spójność, integralność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

 

Centralnym modułem większości zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwami zazwyczaj są moduły finansowo-księgowe (FK) lub moduły produkcyjne.

 
Systemy skoncentrowane wokół FK są zwykle programami starszymi wywodzącymi się z czasów gdzie naczelnym zadaniem informatyki było usprawnienie pracy księgowości. Choć stanowią dzisiaj większość oferowanych systemów to ich dalszy rozwój i przydatność w prowadzeniu nowoczesnej firmy napotyka na poważne ograniczenia.
Systemy skoncentrowane na produkcji – to zwykle bardzo rozbudowane, silne związanie ze specyfiką procesów produkcyjnych systemy. Praca bardzo ułatwia planowanie, prowadzenie i kontrolowanie produkcji. Z uwagi na swoją złożoność i koszty dostosowania dobrze sprawdzają się w dużych przedsiębiorstwach, w które stosunkowo rzadko zmuszane są do reorganizacji.

 
KT-PLUS jest systemem w którego centralnym punkcie znajdują się funkcje związane z obsługą kontrahenta. Mamy świadomość, że w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie, idealnie odpowiadające potrzebom biznesowym przedsiębiorstwa, dlatego KT-PLUS zbudowany został w sposób maksymalnie ułatwiający dostosowanie się systemu do potrzeb przedsiębiorstwa.