Szybki start

<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >>

Nawigacja:  »brak tematów«

Szybki start

Szybka instrukcja korzystania z aplikacji KT Sprawozdanie Komunalne 2021

1.Pobrać instalator programu ze strony https://ktsoft.pl/oferta/spk2021 (trzeba wypełnić formularz rejestracyjny).

2.Zainstalować program na komputerze z Windows 10/11.

3.Skonfigurować dostęp do BDO przez API wywołując Konfiguracja dostępu BDO.

4.Pobrać dane BDO klikając Pobierz dane BDO. W zależności od ilości danych może to trwać od kilku do kilkunastu minut.

5.Wskazać gminę, dla której ma zostać przygotowane sprawozdanie.

6.W zależności od sposobu prowadzenia ewidencji odpadów uruchomić opcję Sprawozdanie komunalne KEO lub Sprawozdanie komunalne KEOK.

7.Zapoznać się z danymi i przepisać je do portalu BDO uzupełniając brakujące informacje (BDO nie posiada API dla automatycznego wypełniania sprawozdań komunalnych).

 

Dodatkowo na liście KPO można zweryfikować czy wszystkie dokumenty zostały wprowadzone do ewidencji KEO lub KEOK.