Wprowadzenie

<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >>

Nawigacja:  »brak tematów«

Wprowadzenie

KT Sprawozdanie Komunalne 2021 to aplikacja ułatwiająca przygotowanie danych do wypełnienia sprawozdań na portalu BDO:

sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (sprawozdanie PSZOK),

sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne.

 

Danymi wejściowymi są informacje pobrane z portalu BDO.

Aplikacja może być także przydatna w celu zweryfikowania danych przygotowanych ręcznie (np. ewidencja w Excel) lub innego narzędzia.

 

Dodatkowa funkcjonalność to możliwość kontroli czy wszystkie dokumenty KPO zostały wprowadzone do KEO lub KEOK.

 

Aplikacja jest dedykowana dla przygotowania danych dla sprawozdań za rok 2021.